Быстрый поиск товара
 Мой аккаунт  Закладки  Сравнение  Оформить заказ
 Мои настройки
 • 61117 Украина, г. Харьков, ул. Золочевская 1
 • mtex_ikob@ukr.net
ПН-ПТ: 9:00-18:00
СБ: 10:00-15:00
ВС: ВЫХОДНОЙ

В корзине пусто!

Сучасна аквакультура

Сучасна аквакультура

2019-08-13 15:40:09   0   524

ПЕРЕДМОВА

 Взявши до уваги досвід у сфері аквакультури найбільш розвинених європейських та азійських держав сьогодні Україна формує нові засади розвитку вітчизняної аквакультури. Суть її полягає у запровадженні ефективних ринкових механізмів виробництва, збільшенні сектору малого та середнього приватного підприємництва (в тому числі рибницьких господарств сімейного типу), застосування новітніх ефективних ресурсоощадних технологій вирощування живої риби та інших гідробіонтів.

 Ймовірно за таких обставин сегмент великих повносистемних рибницьких господарств, які працюють за принципом «від ікринки до товарної риби» буде скорочуватися, водночас сегмент малого та середнього виробника, який спеціалізується лише на товарному вирощуванні (від зарибка до риби товарної ваги) збільшуватиметься; відбуватиметься також фрагментація виробництва в залежності від зовнішніх умов території, потреб ринку, асортименту продукції та цінової політики.   Посібник «Сучасна аквакультура: від теорії до практики» підготовлений саме для допомоги у створенні малого та середнього бізнесу у сфері аквакультури. Очевидно, що майбутнє української аквакультури визначатиметься запровадженням нових ринкових відносин між суб’єктами рибогосподарської діяльності, ефективними технологіями та конкурентною продукцією.

В посібнику викладені основи ведення бізнесу як на ставкових рибницьких господарствах, так із застосуванням високотехнологічних рециркуляційних систем, садкових та басейнових комплексів. Створення сучасних контрольованих комплексів для риборозведення з можливістю створювати умови для існування це нова філософія в риборозведенні, що має значний потенціал.

 На думку авторів посібника, запровадження новітніх високотехнологічних форм аквакультури з поєднанням з гнучкою та ефективною формою господарювання - запорука успіху сучасної аквакультури.

 В посібнику зустрічаються терміни «аквабізнес», «рибна ферма», «аквафермер». Ці терміни нові для української аквакультури, але є впевненість, що незабаром ці слова часто будуть вживатися в побуті.

 Україна має значний потенціал та можливість для створення значної кількості невеликих рибницьких господарств. Є значний потенціал розвитку аквакультурних господарств, які надають рекреаційні послуги. За оцінкою спеціалістів фермерські (сімейні) рибні господарства – це майбутнє українського рибництва, тому створення умов для розвитку цього напрямку аквакультури та марикультури є першочерговим завданням.

 Для вирішення вказаних вище завдань Державним агентством рибного господарства України створено Бюджетну установу «Методично-технологічний центр з аквакультури». Центр надає знання з нормативно-правового забезпечення розвитку галузі, управління, державного регулювання, організації виробництва та реалізації риби та рибної продукції, надає консультативні та консалтингові послуги, допомагає у становленні малого та середнього бізнесу в аквакультурі.

 Крім центру допомогу у налагодженні рибного бізнесу в Україні можуть надати Інститут рибного господарства України Національної академії аграрних наук (м. Київ), Інститут рибного господарства та екології моря (м. Бердянськ), Іхтіопатологічна лабораторія (м. Київ), Українська виробничо-акліматизаційна станція (м. Київ)

 Маємо надію, що викладені в цьому довіднику матеріали, допоможуть в розбудові сучасної української аквакультури.

АКВАКУЛЬТУРА: З ЧОГО ПОЧАТИ?

 Термін «аквакультура» (aquaculture, від лат. aqua — вода і culture — розведення, вирощування) – це вид сільськогосподарської діяльності, що пов’язаний зі штучним розведенням, утриманням та вирощуванням гідробіонтів у повністю або частково контрольованих умовах для одержання продукції аквакультури. Тому характерною особливістю діяльності у сфері аквакультури, порівняно зі іншими напрямками сільського господарства, є використання водних ресурсів, і відповідно підставою для ведення аквакультури є право користування водними ресурсами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тому ця особливість визначає напрямки, види, форму та зміст ведення аквакультури.

Законодавство України регламентує зміст аквакультури, який визначається наступними аспектами:

 • державне стимулювання виробництва рибопродукції;
 • раціональне використання національного ресурсу;
 • охорона екосистем;
 • забезпечення продовольчої безпеки.

 Віднаходження ефективного поєднання вище перелічених складових і є запорукою успіху цього бізнесу.

На території України міститься понад 49 тисяч водних об’єктів, які належать до рибогосподарських. Стави, озера, водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), технологічні водойми складають потужний потенціал для розвитку аквакультури. Також одним із перспективних напрямків вітчизняної аквакультури розглядаються садкові рибницькі господарства.

 Останнім часом все більш популярним є напрямок аквакультури із застосуванням установок замкнутого водопостачання або рециркуляційних аквакультурних систем. Це високотехнологічний, сучасний та перспективний напрямок вирощування гідробіонтів, що дозволяє значно розширити видовий склад об’єктів аквакультури.

 Тому перш ніж розпочати бізнес у сфері аквакультури (або аквабізнес) необхідно визначити з напрямком аквакультури: це може бути вирощування товарної продукції, рибопосадкового матеріалу або надання рекреаційних послуг.

 В залежності від вибраного напрямку або від наявного водного фонду необхідно визначитися з організаційно-технологічними показниками (інтенсивна, напівінтенсивна або екстенсивна аквакультура) та видом отримання товарної продукції (ставкова, індустріальна чи випасна).

 Після визначення напрямку, форми та виду аквабізнесу бажано суб’єкту аквакультури підготувати бізнес-план або виробничу програму діяльності. Зазвичай бізнес-план включає в себе кошторис витрат, організаційно-технологічні параметри виробництва, визначення ризиків, визначення ринків збуту та економічний прогноз прибуткової частини.

 Коли аквабізнесмен-початківець визначився де, як і яким чином він буде вирощувати рибу або надавати послуги, а також визначений кошторис проекту та план реалізації, постає питання узаконення бізнесу.

 Попри тип водного об’єкта, напрямок діяльності або її форму, характерною особливістю аквакультури є використання водних ресурсів.

 Відповідно до статті 14 Закону України «Про аквакультуру» для ведення аквакультури юридичним або фізичним особам можуть надаватись водні об’єкти, рибогосподарські технологічні водойми, частини водних об’єктів (виключно для розміщення садкових господарств) та акваторії (водний простір) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України.

 По способу застосування в аквакультурі водних об’єктів або водних ресурсів розрізняють:

АКВАКУЛЬТУРА:

ОРЕНДОВАНІ ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

РИБОГОСПОДАРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ВОДОЙМИ

АКВАТОРІЇ (ВОДНИЙ ПРОСІТР) МОРЯ

САДКОВІ ГОСПОДАРСТВА (ПЛАВУЧІ РИБНИЦЬКІ САДКИ)

УСТАНОВКА ЗАМКНЕНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

 Суб’єкт аквакультури для здійснення рибогосподарської діяльності має отримати право на використання водних ресурсів для можливості створення умов, необхідних для життя гідробіонтів. Це може бути приватні або орендовані водні об’єкти (їх частини), рибогосподарські технологічних пристроїв, наприклад: плавучі садки, колектори для молюсків, установки замкненого водопостачання тощо.

 Чатиною другою статті 59 визначений порядок отримання у власність водних об’єктів: приватизація замкнених природних водойм площею до 3 га або будівництво на власній земельній ділянці штучних водойм для рибогосподарських цілей.   Більш детальна інформація про особливості оренди водних об’єктів, здійснення аквакультури та повязані з цим ризики розміщена в наступних розділах.

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ В ОРЕНДУ РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРИ

 

 Закон України «Про аквакультуру» регламентує використання водних об’єктів (їх частин) у сфері аквакультури. Власне сам термін «аквакультура» (aquaculture) означає вирощування чи культивування тварин або рослин у воді. У зв’язку з цим підставою для здійснення аквакультури є документ, що дає право використання водних ресурсів.

У разі, коли аквакультура здійснюється в установках замкнутого водопостачання підставою для ведення рибництва може бути документ, що посвідчує право користування земельної ділянки, на якій розміщене господарство та дозвіл на спеціальне використання водних ресурсів.

 Рибогосподарські водні об’єкти надаються суб’єктам аквакультури в порядку, визначеному статтею 51 Водного кодексу України. Рибогосподарські технологічні водойми надаються суб’єктам аквакультури в порядку визначеному статтею 14 Закону України «Про аквакультуру». Типовий договір оренди водного об’єкта та рибогосподарського водного об’єкта затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420 «Про затвердження типового договору оренди водних об’єктів».

 Типовий договір застосовується як для водних об’єктів, так і для рибогосподарських технологічних водойм.

 Орендодавцем водних об’єктів відповідно до статті 122 Земельного кодексу України виступають:

 • сільські, селищні, міські ради надають земельні ділянки у постійне користування юридичним особам із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб;
 • обласні державні адміністрації надають земельні ділянки на їхній території із земель державної власності у постійне користування юридичним особам у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами третьою та сьомою цієї статті.

Розпорядники рибогосподарських водних об`єктів України

Об`єкт оренди

Розпорядник

Нормативноправові акти

Рибогосподарський водний об`єкт

В межах населеного пункту: орган місцевого самоврядування (міська, селищна, сільська рада). Поза межами населеного пункту: обласна державна адміністрація

Стаття 51 Водного кодексу України; Стаття 122 Земельного кодексу України

Рибогосподарська технологічна водойма

В межах населеного пункту: орган місцевого самоврядування (міська, селищна, сільська рада). Поза межами населеного пункту: обласна державна адміністрація

Стаття 14 Закону України «Про аквакультуру»; Стаття 122 Земельного кодексу України

Частина рибогосподарського об`єкта

В межах населеного пункту: орган місцевого самоврядування (міська, селищна, сільська рада). Поза межами населеного пункту: обласна державна адміністрація

Стаття 14 Закону України «Про аквакультуру»; Стаття 122 Земельного кодексу України

Акваторія (водний простір) внутрішніх морських вод територіального моря, виключної (морської) економічної зони України

Кабінет Міністрів України

Стаття 14 Закону України «Про аквакультуру»; Стаття 14 Водного кодексу України

 Орендодавець водного об’єкта може надати водний об’єкт у користування на умовах оренди суб’єкту аквакультури за наявності паспорту водного об’єкта або паспорту рибогосподарської технологічної водойми (стаття 14 ЗУ «Про аквакультуру»).

 Складання паспорту водного об’єкта регламентується наказом Мінприроди України від 18 березня 2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта». Методика визначення плати за оренду водного об’єкта визначається відповідно до наказу Мінприроди від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти».

 Складання паспорту рибогосподарської технологічної водойми регламентується наказом Мінагрополітики України від 16 грудня 2013 року № 742 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта рибогосподарської технологічної водойми». 

 Методика визначення плати за оренду рибогосподарської технологічної водойми визначається наказом Мінагрополітики України від 14 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми». Організація розроблення паспорту та відповідні витрати можуть покладатися на орендаря або орендодавця водного об’єкту.

 Порядок укладення договору оренди водного об’єкта визначається статтями 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України.

 Надання в оренду водного об’єкта може відбуватися на конкурентних засадах (земельних торгах) або без них.

 Відповідно до статті 51 Водного кодексу України водний об’єкт суб’єкту аквакультури надається в користування на умовах оренди в комплексі із земельною ділянкою. Одночасно суб’єкту аквакультури можуть надаватися в користування і гідротехнічні споруди водного об’єкта. Виключення становлять гідротехнічні споруди, які належать структурним підрозділам Держводагентства України та виконують спеціальні функції (зрошування або осушування території, захист від шкідливої дії вод, регулювання водних ресурсів). А гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм обов’язково мають надаватися суб’єктам аквакультури, оскільки в них регулювання води пов’язане зі створенням належних умов і передбачене технологією вирощування риби.

 У зв’язку з тим, що єдиний виробничий комплекс штучно розділений на законодавчому рівні на складові (земля, вода та гідроспоруди) – і саме цей фактор вносить найбільше негативних моментів у сфері надання в оренду водних об’єктів, пропонуємо розглянути напрацьовані центром з аквакультури методику надання в оренду водних об’єктів.

 Слід відразу пояснити, що чинне законодавство з трьох складових не визначає первинне або пріоритетне значення кожному з них. Не важливо, в якій черговості суб’єкт господарювання отримав в оренду складові водного об’єкта. Допускається отримання в користування спочатку земельної ділянки з розташованою на ній водоймою, а потім отримання гідротехнічних та інших споруд чи будівель, які розташовані на земельній ділянці, або ж спочатку отримують в оренду майно, і на цій підставі укладають договір оренди водного об’єкта. Єдина умова визначається статтею 125 Земельного кодексу України що право користування земельною ділянкою на умовах оренди виникає лише після державної реєстрації цього права.

 Оскільки водний об’єкт надається в оренду лише за наявності паспорту, питання виготовлення паспортів орендованих водойм може бути вирішене в різні способи. Відповідно до пункту 3 наказу Мінприроди України від 18.03.2013 № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорту водного об’єкта» замовником робіт із розроблення паспорта водного об’єкта є його орендодавець. А відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420 «Про затвердження типового договору оренди водного об’єкта» організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і паспорта водного об’єкта та відповідні витрати покладаються на орендодавця або орендаря.

 У разі надання водного об’єкта на земельних торгах орендодавець має виготовити паспорт, проект із землеустрою, проект договору оренди та іншу тендерну документацію та після проведення торгів укласти договір з переможцем. Але як діяти, коли необхідно привести чинні договори до чинного законодавства і не порушити прав орендарів. 

 Виготовлення паспортів на водні об’єкти, що надаються в оренду на конкурентних засадах, здійснюються орендодавцем. У разі поновлення договору оренди або у випадках визначених, частиною другою статті 134 Земельного кодексу України, водний об’єкт надається в оренду без аукціону (конкурсу), як правило, обов’язок виготовлення паспорту лягає на орендаря.

 Для цілей аквакультури можуть орендуватися:

 • рибогосподарські водні об’єкти: водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми;
 • рибогосподарські технологічні водойми (рибницькі ставки, басейни, садки);
 • частини водних об’єктів (для розміщення плавучих садкових господарств);
 • акваторії (водний простір) моря (внутрішні морські води, територіальне море та морська економічна зона України).

 Існують відмінності між водними об’єктами та рибогосподарськими технологічними водоймами.

 Рибогосподарська технологічна водойма побудована за відповідним технічним проектом для цілей аквакультури. Законодавство України не забороняє проводити діяльність з аквакультури в будь-якому водному об’єкті, але є обмеження в плані їхньої оренди. Наприклад, не підлягають оренді річка, струмок, море, водосховище комплексного призначення тощо. Однак, законодавство дозволяє надавати в оренду для цілей аквакультури частину водного об’єкта (річки, водосховища, моря тощо) виключно для розміщення плавучих рибницьких садків (стаття 14 Закону України «Про аквакультуру»).

 Рибогосподарські технологічні водойми надаються в користування на умовах оренди для цілей аквакультури (і лише для ВАРТО ЗНАТИ Уникнути аукціону або конкурсу можливо, коли земельна ділянка використовується для рибогосподарських потреб та за наявності в орендаря дозволу на спеціальне водокористування та поновлення договорів оренди землі. 17 цілей аквакультури) без будь-яких обмежень та обтяжень, оскільки вони побудовані (або адаптовані) для розведення риби на підставі технічного проекту. Для вирощування риби у водоймі проектом були враховані всі умови: визначені заходи водорегулювання, санітарноепідеміологічні показники самої водойми та об’єктів аквакультури, які в ній вирощуються, заходи з охорони навколишнього природного середовища, в тому числі водних ресурсів та аборигенних видів риб, охорони праці рибників, тощо. Тому рибогосподарські технологічні водойми мають особливий статус «рибної ферми», яка побудована та використовується для розведення, вирощування та утримання товарної риби, рибопосадкового матеріалу, плідників тощо. Завдяки цьому статусу порядок використання технологічних водойм відрізняється від порядку експлуатації інших водних об’єктів.

 Водні об’єкти надаються суб’єктам аквакультури в користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України відповідно до статті 51 Водного кодексу України.

 Рибогосподарські технологічні водойми надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України відповідно до статті 14 Закону України «Про аквакультуру». Відповідно алгоритм їх надання теж має свої особливості. 18 Алгоритм надання в оренду водних об’єктів

Алгоритм надання в оренду водних об’єктів та рибогосподарських технологічних водойм на земельних торгах

Заява до орендодавця водного об’єкта з пропозицією укласти договір оренди водного об’єкта відповідно Постанови КМУ від 29.05.2015 р. № 420

Орендодавець розглядає заяву та приймає рішення про надання в оренду водного об’єкта, а також надає дозвіл орендарю на виготовлення проекту землеустрою (технічний документ щодо оренди водних об’єктів)

Орендар виготовляє проект землеустрою або технічну документацію та погоджує його у відповідному до Закону України порядку.

Після затвердження проекту землеустрою (технічної документації) реєструється право орендаря на оренду.

Укладається договір оренди.

Алгоритм надання в оренду частини рибогосподарського водного об’єкта (для розміщення садкового господарства)

Заява до орендодавця щодо укладення договору оренди частини водного об’єкта

Орендодавець приймає рішення щодо надання в оренду частини водного об’єкта

Орендодавець готує проект договору оренди та необхідну документацію

Реєструється право оренди

Укладається договір оренди частини водного об’єкта

* частина водного об’єкта надається без відведення земельної ділянки (проекту відведення землі)

Алгоритм надання в оренду акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, виключної (морської) екологічної зони України.

Орендар звертається до орендодавця (КМУ) із клопотанням щодо оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод.

Орендодавець розглядає звернення, приймає рішення та доручає розробити проект постанови КМУ щодо над

Орган державної влади розробляє проект постанови відповідно до Регламенту КМУ та розробляє проект договору оренди

Після затвердження постанови КМУ орендодавець складає договір оренди з орендарем

vСлід зауважити, що деякі деталі вказаних вище алгоритмів отримання в оренду водних об’єктів (їх частин) можуть бути змінені, наприклад у зв’язку з затвердженням обласною державною адміністрацією свого порядку, який направлений на спрощення процедури. Крім того, обласна державна адміністрація може доручити займатися проблемами оренди водойм одному зі своїх структурних підрозділів, який може також внести в алгоритм процедурні зміни.

 Вашій увазі надаємо перелік нормативно-правових актів, які визначають основні аспекти отримання в оренду водних об’єктів (їх частин) для цілей аквакультури.

Нормативно-правові акти, що регламентують надання в оренду рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)

№ з/п

Документ Нормативно-правовий акт

Примітка

1.

Паспорт водного об’єкта Наказ Мінприроди України від 18 березня 2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта».  

2.

Паспорт рибогосподаської технологічної водойми Наказ Мінагрополітики України від 16 грудня 2013 року № 742 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта рибогосподарської технологічної водойми».  

3.

Типовий договір оренди водного об’єкта та рибогосподарсько го водного об’єкта Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420 «Про затвердження типового договору оренди водних об’єктів»  

4.

Методика визначення плати за оренду водного об’єкта Наказ Мінприроди від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти»  

5.

Методика визначення плати за оренду рибогосподарсько ї технологічної водойми та частини рибогосподарсько го водного об’єкта Наказ Мінагрополітики України від 14 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Методики визначення розмір умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми»  

6.

Типових договорів користування на умовах оренди частиною рибогосподарсько го водного об'єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 981 Про затвердження типових договорів користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об'єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури  
Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури (марикультури) Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1066 Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури (марикультури)  

 

Комментарии:
Внимание: HTML символы запрещены!